آلبوم عکس: سیل در شمال غرب ایران

Readable article with آلبوم عکس: سیل در شمال غرب ایران Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
تعداد کشته‌های سیل در چهار استان شمال غربی ایران به بیش از چهل نفر رسیده است. جاری شدن سیل باعث وارد شدن خسارات سنگین به مناطقی دراستان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان شده است.

Last News