دولت افغانستان از آغاز عملیات بهاری 'خالد' خبر داد

Readable article with دولت افغانستان از آغاز عملیات بهاری 'خالد' خبر داد Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی "خالد" برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت خبر دادند. معاون ستاد فرماندهی ارتش افغانستان می‌گوید این عملیات در سراسر افغانستان امروز شروع شده است. به گفته وی، این عملیات به شکل تعرضی و با حمایت هوایی اجرا می‌شود.

Information

Last News