کشته‌های حمله مرگبار سوریه به بیش از صد نفر رسید

Readable article with کشته‌های حمله مرگبار سوریه به بیش از صد نفر رسید Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
با وجود حمله مهیب شب گذشته در نزدیکی حلب، امروز عملیات انتقال سوری‌ها از چهار شهرک تحت محاصره سوریه ادامه یافته است. تعداد کشته‌ها بیش از صد نفر گزارش شده است.

Last News