ابراز تردید وزارت خارجه ایران درباره «جدیت» آمریکا در اجرای «کامل» برجام

Readable article with ابراز تردید وزارت خارجه ایران درباره «جدیت» آمریکا در اجرای «کامل» برجام Title Obtained from radiofarda Website.
وزارت خارجه ایران در پنجمین گزارش خود از اجرای توافق اتمی وین اعلام کرد که مواضع مقام‌های دولت دونالد ترامپ «تردیدهایی را در مورد جدیت» آمریکا «در ایفای کامل و با حسن نیت تعهداتش» دراین توافق، ایجاد کرده است.

Last News