تخریب سقف کلاس درس در میناب +عکس

Readable article with تخریب سقف کلاس درس در میناب +عکس Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
بارندگی های اخیر در شهرستان میناب سبب شد تا سقف کلاس درس مدرسه ای در روستای زهوکی میناب تخریب شود و زنگ خطر برای دانش آموزان به صدا در آید.