ترامپ امتیاز تجاری مدنظرش را از چین گرفت

Readable article with ترامپ امتیاز تجاری مدنظرش را از چین گرفت Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از ده سال به دنبال گرفتن یک امتیاز بزرگ تجاری از چین بوده، دولت پکن این امتیاز را به وی داده است: حفاظت از مارک تجاری برای استفاده از نام ترامپ در صنعت ساختمان سازی.

Last Posts