فرانسه: برجام رشد هسته‌ای ایران را متوقف کرد

Readable article with فرانسه: برجام رشد هسته‌ای ایران را متوقف کرد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
وزیر خارجه فرانسه توافق هسته‌ای ایران را عاملی برای ممانعت از رشد برنامه هسته‌ای و همچنین جلوگیری از وقوع جنگ دانست.