گزارش وزیر نیرو از دلایل ایجاد قطعی برق و آب خوزستان

Readable article with گزارش وزیر نیرو از دلایل ایجاد قطعی برق و آب خوزستان Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به منشاء داخلی تشکیل ریزگردها، مهمترین رسالت دستگاه های مسئول در این زمینه را شناسایی و مطالعه مناطق اصلی تشکیل ریزگردها عنوان کرد.