اولین دیدار ظریف با دبیرکل جدید سازمان ملل متحد

Readable article with اولین دیدار ظریف با دبیرکل جدید سازمان ملل متحد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
وزیر امور خارجه کشورمان، عصر امروز به وقت محلی با دبیرکل جدید سازمان ملل متحد در مونیخ دیدار و رایزنی کرد.