منافع آمریکا، چین و عربستان در پاکستان بهم می‌رسد

Readable article with منافع آمریکا، چین و عربستان در پاکستان بهم می‌رسد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
واقعاً نمی‌توان در دنیا سه کشور را پیدا کرد که به اندازه‌ی ایالات متحده، چین و عربستان سعودی از هم متمایز باشند. تنها وجه مشترک در سیاست‌های این سه کشور جلوگیری از به زیر آب رفتن کشتی پاکستان است، هرچند پاکستان تمام تلاش خود را می‌کند تا این کشتی را غرق کند!