تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی»

Readable article with تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی» Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
متاسفانه آنچه از مواضع فتنه‌گران طی چند روز اخیر برداشت می‌شود، برنامه‌ریزی برای بازگشت مجدد به ساختار نظام بدون توبه و راستگویی از ضرری است که سال ۸۸ به کشور زدند و چند ماه بحران را تحمیل کردند.