راز بازگشت کاسیاس به اوج از زبان خودش

Readable article with راز بازگشت کاسیاس به اوج از زبان خودش Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
گلر افسانه ای رئال که تابستان 2015 با نامهربانی از جمع کهکشانی ها جدا و راهی پورتو شد، پس از یک فصل نه چندان خوب، امسال بار دیگر به روزهای اوج خود برگشته است.