چاپلوسی فاکس نیوز برای ترامپ

Readable article with چاپلوسی فاکس نیوز برای ترامپ Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
جدیترین نظرسنجی شبکه فاکس نیوز حاکی از آن است که بیشتر مردم آمریکا به سخنان دونالد ترامپ بیش از آنچه رسانه‌های آمریکا منتقل می‌کنند، اعتماد دارند.