وزیر دفاع آمریکا وارد امارات شد

Readable article with وزیر دفاع آمریکا وارد امارات شد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا به منظور دیدار و گفتگو با مقامات امارات متحده عربی وارد این کشور شد.