وقتی پوتین برای منافع روسیه دنیا را به هم می‌ریزد!

Readable article with وقتی پوتین برای منافع روسیه دنیا را به هم می‌ریزد! Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
استعفای فلین، که به کمک رسانه‌های لیبرال مخالف ترامپ حداقل در اذهان عمومی به معنای پذیرش خطای ضد امنیت ملی او تلقی شد، تکذیب‌های مسکو درباره سخن گفتن مشاور امنیت ملی آمریکا با سفیر روسیه در این کشور، پیرامون موضوع تحریم‌ها را عملاً بی‌ارزش کرده است.