عکس: بدل علی دایی در تمرین نفت

Readable article with عکس: بدل علی دایی در تمرین نفت Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
محمد دایی در تمرین نفت تهران به برادرش علی دایی کمک می کند.