سفر قریب الوقوع «احمد ابوالغیط» به بغداد

Readable article with سفر قریب الوقوع «احمد ابوالغیط» به بغداد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
«احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد.