عکس: برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

Readable article with عکس: برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، بارش شدید برف و کاهش دید افقی در مشهد باعث ابطال ۴۵ پرواز شد.

Information