احتمال قطع تلفن کدام مناطق وجود دارد؟

Readable article with احتمال قطع تلفن کدام مناطق وجود دارد؟ Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهرستان قدس، الغدیر، پیروزی، دکتر حسابی، نواب و دانشگاه از تاریخ اول اسفند ماه آغاز می شود.