دستورات ویژه روحانی برای رسیدگی به مشکلات خوزستان

Readable article with دستورات ویژه روحانی برای رسیدگی به مشکلات خوزستان Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
در پی برگزاری جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران درباره استان خوزستان؛ معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کشور و استاندار خوزستان گزارشی در این زمینه به رئیس جمهوری ارائه دادند.