حبس ۵ ساعته مسافران ماهان داخل هواپیما

Readable article with حبس ۵ ساعته مسافران ماهان داخل هواپیما Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
مسافران پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ۱۰۳۴ مشهد-تهران ۵ ساعت است که در داخل این هواپیما بلاتکلیف مانده اند.